Go to Top

Aanpassing partneralimentatieregels

Het heeft tamelijk lang geduurd, maar nu is de wijziging in de alimentatieregels een feit. Het wetsvoorstel van de VVD en de PvdA om de duur van de partneralimentatie in te korten is aangenomen door de Senaat. Op dit moment is de maximale duur van de partneralimentatie 12 jaar. Vanaf 2020 wordt dit teruggebracht naar 5 jaar.

2020
Wanneer de nieuwe wetgeving precies ingaat is nog niet helemaal duidelijk. Er is alleen 2020 genoemd. Waarschijnlijk is dat de nieuwe wetgeving gaat gelden voor alle scheidingen die na 1 januari 2020 worden aangevraagd.

Uitzonderingen
Toch geldt de nieuwe alimentatie-duur niet in alle gevallen. Er zijn twee uitzonderingen. Ben je minstens 15 jaar getrouwd en zit de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af, dan geldt een maximale alimentatieduur van 10 jaar. Dit betekent dat de komende 7 jaar alle 50-plussers recht hebben op 10 jaar partneralimentatie als zij minimaal 15 jaar getrouwd zijn geweest.

Kinderen
De tweede uitzondering geldt indien gehuwden of geregistreerde partners gaan scheiden met kinderen onder de 12 jaar. Zijn er kinderen onder de 12, dan is er in principe recht op maximaal 12 jaar partneralimentatie. De alimentatie stopt als het jongste kind 12 wordt. Vanaf dat moment hoeft een van de partners niet meer thuis te blijven voor de kinderen en kan hij of zij meer buitenshuis gaan werken om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Zijn er bijzondere omstandigheden, dan kunnen rechters ook besluiten om van de alimentatie-duur af te wijken.

Nieuwe scheidingen
De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe scheidingen. Zijn jullie al gescheiden en hebben jullie al afspraken over de alimentatie, dan blijven deze gewoon hetzelfde. Deze wetswijziging geldt niet als een wijzigingsgrond voor aanpassing van al lopende afspraken.

Consensus Echtscheiding en mediation